คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

สวนลิ้นจี่

สวนลิ้นจี่ 200ปี

  

      สวนลิ้นจี่ 200 แห่งนี้เป็นสวนที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่นักชิมทั้งหลาย เพราะสวนแห่งนี้นอกจากจะมีการส่งออกขายสู่ตลาดแล้ว ยังเปิดบริการให้กับนักท่องเที่ยวได้มาชมและชิมสวนและรสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สร้างความโดดเด่นในแง่ของรสชาติให้กับ “ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม” ผู้เป็นราชินีแห่งลิ้นจี่เมืองสมุทรสงคราม นอกจากนี้ โดยที่ลักษณะของต้นลิ้นจี่ในจังหวัดสมุทรสงคราม จะมีต้นที่ไม่ค่อยสูง เป็นพุ่มแจ้ให้ผลดก จึงได้ชื่อว่า ค่อม หรือ อีค่อม เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์แห่งนักชิมทั้งหลายและยังอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพนั่นเอง.

ข้อมูลจาก : นางประเสริฐ เฮงประเสริฐ       (ผู้ดูแลสวนลิ้นจี่ 200 ปี)

เรียบเรียงโดย : นางสาว ยุภาลักษณ์ ทาสิมมา

นิสิตฝึกงานชั้นปีที่ 4 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2,689 views

0

share

Museum in Samut Songkhram

01 March 2021
24,248
1,140
27 July 2018
2,863
454
30 July 2018
3,949
448
30 July 2018
2,317
516
22 August 2018
1,725
242
22 August 2018
2,433
233