Back

สวนลิ้นจี่

สวนลิ้นจี่ 200ปี

  

      สวนลิ้นจี่ 200 แห่งนี้เป็นสวนที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่นักชิมทั้งหลาย เพราะสวนแห่งนี้นอกจากจะมีการส่งออกขายสู่ตลาดแล้ว ยังเปิดบริการให้กับนักท่องเที่ยวได้มาชมและชิมสวนและรสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สร้างความโดดเด่นในแง่ของรสชาติให้กับ “ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม” ผู้เป็นราชินีแห่งลิ้นจี่เมืองสมุทรสงคราม นอกจากนี้ โดยที่ลักษณะของต้นลิ้นจี่ในจังหวัดสมุทรสงคราม จะมีต้นที่ไม่ค่อยสูง เป็นพุ่มแจ้ให้ผลดก จึงได้ชื่อว่า ค่อม หรือ อีค่อม เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์แห่งนักชิมทั้งหลายและยังอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพนั่นเอง.

ข้อมูลจาก : นางประเสริฐ เฮงประเสริฐ       (ผู้ดูแลสวนลิ้นจี่ 200 ปี)

เรียบเรียงโดย : นางสาว ยุภาลักษณ์ ทาสิมมา

นิสิตฝึกงานชั้นปีที่ 4 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1,764 views

0

share

Museum in Samut Songkhram

08 November 2019
18,728
989
27 July 2018
2,040
354
30 July 2018
2,832
352
30 July 2018
1,757
392
22 August 2018
1,075
128
22 August 2018
1,579
127