Back

ธรณีวิทยา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ธรณีวิทยา เฉลิมพระเกียรติ

  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี สร้างเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ซึ่งเป็น 1 ใน 12 โครงการ ศิลปวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสถานที่อนุรักษ์แหล่งข้อมูลอ้างอิง และตัวอย่างที่สำคัญทางธรณีวิทยา สำหรับให้ประชาชนชาวไทยศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องธรณีวิทยาอันมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และการพัฒนาประเทศ พื้นที่จัดแสดงมีทั้งหมด 4 ชั้น มีทั้งนิทรรศการภายนอก สวนหิน พืชโบราณ โมเดลสัตว์ดึกดำบรรพ์ ภายในจัดแสดงนิทรรศการ กำเนิดโลก ส่วนประกอบของโลก หิน วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิต การค้นพบไดโนเสาร์ในประเทศไทย โครงกระดูกไดโนเสาร์จำลอง สวนดึกดำบรรพ์จำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง เหมืองแร่ ตัวอย่างแร่ การใช้ประโยชน์จากแร่ ธรรีพิบัติภัย ดินถล่ม สึนามิ หลุมหยุบ ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ พลังงานทางเลือง น้ำบาดาล

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก : นางสาว ยุภาลักษณ์ ทาสิมมา

นิสิตฝึกงานชั้นปีที่ 4 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1,282 views

0

share

Museum in Pathum Thani

26 November 2018
5,262
415
01 July 2020
8,028
454
13 May 2020
24,278
493
01 July 2020
3,673
380
08 June 2020
28,948
509
01 July 2020
2,805
396
30 July 2018
7,665
388
14 December 2019
9,739
434