คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

มัสยิดดารุลอามาน

มัสยิดดารุลอามาน สถาปัตยกรรมเปอร์เซียตกแต่งจีน

         ตั้งอยู่ที่ถนนอิสรภาพ อ.เมือง จ.เชียงราย พื้นที่ 3 งาน 63.7 ตารางวา ท่านขุนชวงเลียง วงศ์ลือเกียรติ และนายมาได้จง เจนตระกูล เป็นผู้มอบให้สร้างมัสยิดดารุลอามาน ในปี พ.ศ. 2453 อาคารมัสยิดหลังแรก นายเลายวย เป็นหัวหน้าคณะก่อสร้าง สร้างเสร็จราวปี พ.ศ. 2454 เป็นอาคารไม้ ผนังเป็นไม้ไผ่สาน แล้วโบกปูนทับ เมื่อ 26 กันยายน พ.ศ. 2500 ได้จดทะเบียนมัสยิดถูกต้องตามกฎหมาย มีฮัจยี บุญยืน มิตรสุวรรณเป็นอิหม่าม ฮัจยี กุลฑลีวงศ์ เป็นคอเต็บ ฮัจยีมานพ พงษ์สนั่น เป็นบิหลั่น เมื่อปี พ.ศ. 2510 อิหม่ามสุข กุลฑลีวงศ์ เป็นหัวหน้าคณะจัดสร้างอาคารมัสยิดแทนที่อาคารไม้หลังเดิมเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนที่ดินบนถนนอุตรกิจ พื้นที่ขณะนี้ 1 ไร่ 17.9 ตารางวา มุสลิม ชาวจีน ยูนนานรุ่นแรก 11 ท่าน ได้ร่วมกันซื้อห้องแถว พร้อมที่ดินไว้เป็นสมบัติของมัสยิดตั้งแต่ พ.ศ. 2450

         ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เรือนแถวถูกระเบิดเสียหายหมด จึงได้มีการเรี่ยรายเงินสร้างเรือนแถวไม้ขึ้นใหม่ 9 ห้อง จนกระทั่งปี 2550 อาคารมัสยิดเริ่มทรุดโทรม คณะกรรมการมัสยิดได้เริ่มสร้างมัสยิดหลังใหม่ เมื่อกุมภาพันธ์ 2550 สร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27กุมภาพันธ์ 2552 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 25 ล้านบาท มัสยิดดารุลอามานเป็นอีกมัสยิดหนึ่งที่งดงามมาก โครงสร้างหลักที่ได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากสถาปัตยกรรมเปอร์เซียตกแต่งจีน เคล็ดลับของทั้งสองหออะซานได้ถูกแทนที่ด้วยศาลาจีนขนาดเล็ก แทนโดมอิสลามทั่วไป ทำให้รูปแบบของมัสยิดแห่งนี้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ไม่เหมือนใคร

4,934 views

1

share

Museum in Chiang Rai

11 August 2018
6,290
635
21 June 2022
14,553
638
30 April 2019
7,310
708
09 February 2023
10,081
684
30 April 2019
6,186
661
19 June 2019
6,158
695
06 November 2019
4,855
241
27 November 2019
14,648
264