คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

คนต่างถิ่น

ครั้งหนึ่งของคนต่างถิ่นในจังหวัดเชียงราย

         ถ้าใครสักคนตั้งประเด็นหนึ่งขึ้นมาเกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย เรามักถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับวันหยุดพักผ่อนสุดพิเศษบางคนนึกถึงแหล่งสถานศึกษา ความสวยงามทางศิลปะ หากสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากกว่านั้นและเป็นตัวดึงดูดผู้คนหลายชาติ หลายศาสนา หลายวัฒนธรรมเข้ามาสัมผัสที่แห่งนี้ คงหนีไม่พ้นคำว่า ‘ธรรมชาติ’ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่อยู่คู่คนพื้นเมือง เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต และอาชีพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้หรือแม้แต่พื้นดินทำมาหากิน สร้างถิ่นที่อยู่มากมายเกินกล่าวได้หมด

         เมื่อเราเป็นคนต่างถิ่นก้าวเข้าจังหวัดเชียงราย สัมผัสแรกชวนประทับใจคงหนีไม่พ้นพื้นที่สีเขียว อากาศบริสุทธิ์เย็นสบายและความสวยงามของธรรมชาตินานา จุดประสงค์แรกของการมาอาจไม่ใช่เพื่อชื่นชมความสวยงาม แต่เพื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงได้มีโอกาสสัมผัสและมองเห็นความสำคัญของคำว่า ‘ทรัพยากรป่าไม้’ ผ่านประสบการณ์การเป็นนักศึกษา เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ว่าด้วยการ “ปลูกป่า...สร้างคน” ทางโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ มฟล. จึงได้จัด กิจกรรมมอบกล้าไม้ แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วยพรรณไม้ 10 ชนิด คือ อินทนิล ขี้เหล็ก เหลืองเชียงราย ราชพฤกษ์ หางนกยูงฝรั่ง ชัยพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ สักทอง จามจุรี และประดู่แดง รวม 2,000 ต้น ซึ่งล้วนเป็นต้นไม้ที่ทางสวนพฤกษศาสตร์ฯ เพาะขึ้นเองทั้งสิ้น

         เราคือหนึ่งในนักศึกษาต่างถิ่นร่วมกิจกรรมเพื่อสานต่อพลิกพื้นที่รกร้างว่างเปล่าแต่เดิม สู่ป่าอุดมในปัจจุบัน ทุกคนต่างมีความตั้งใจเข้าร่วมเดินเท้าขึ้นสู่พื้นที่สูงผ่านธรรมชาติ ความหนาวเย็นจากสายฝนพร่ำเบาๆ แม้เส้นทางสู่จุดหมายยากเย็นและลำบากต่อการเดินทาง แต่เพราะผู้คนเหล่านั้นพร้อมใจช่วยกัน มีความตั้งใจจริง จึงได้เห็นความสวยงามเป็นค่าแรง เราสัมผัสธรรมชาติและทดแทนสิ่งแวดล้อมด้วยการช่วยกันปลูกกล้านับพันหมดภายในหนึ่งวัน ณ.พื้นที่แห่งนี้ ชมวิวสวยๆ อย่างชุมชนเมืองเชียงรายหลายหลังคาเรือนเป็นภาพประกอบพื้นหลัง เรามองเห็นดินสีน้ำตาลหลายตารางวาด้วยรอยยิ้มเพราะในอีกไม่กี่ปีถัดไปคงได้เห็นสีเขียวในที่แห่งนี้ ทุกอย่างล้วนเป็นความทรงจำน่าประทับใจ ที่มาพร้อมกับการเฝ้ารอการเติบโตของต้นกล้า เพื่อคงความสวยงามของจังหวัดเชียงราย สร้างทรัพยากรสำคัญแก่ประเทศ และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

         นับว่าเป็นโอกาสสำคัญของการเป็นนักศึกษาได้ทดแทนและสานต่องานทั้งหมดเพื่อทุกคนในประเทศ เพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ยังต้องการใช้ทรัพยากรต่อไป แม้เป็นเรื่องเล่าสั้นๆ หากเป็นประกายเล็กๆ ในทุกคนมองเห็นความสำคัญเหล่านี้มากกว่าวัตถุรอบกาย โลกเราคงมีแต่สีเขียวอย่างเช่นในอดีตเข้าสักวัน…

........................................

Credit by :
นางสาวสุรีวรรณ นัสการ

1,406 views

0

share

Museum in Chiang Rai

11 August 2018
5,622
635
21 June 2022
12,864
638
30 April 2019
6,667
708
30 April 2019
5,698
661
19 June 2019
5,536
695
06 November 2019
4,222
241
27 November 2019
11,187
264