คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

พระธาตุดอยจอมทอง

พระธาตุดอยจอมทอง

         พระธาตุดอยจอมทอง ตั้งอยู่ที่ วัดดอยจอมทอง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายพระธาตุดอยจอมทองมีหลักฐานปรากฏอยู่ในพงศาวดารโยนก ของพระยาประชากิจกรจักรว่า พระเถระชื่อว่าพระเจ้าโฆษา ได้นำพระบรมสารีริกธาตุทั้ง 3 ขนาดรวม 16 พระองค์ ถวายแก่พระเจ้าพังคราชเจ้าท่านจึงรวม 3 พระองค์ ส่งให้พระยาเรือนแก้ว เจ้าเมืองไชยนารายณ์ พระยาเรือแก้วพร้อมด้วยพระมหาเถระได้รับพระธาตุ แล้วได้สร้างสถูปไว้ท่ามกลางเมืองไชยนารายณ์ ตั้งชื่อว่า พระธาตุดอยจอมทองเป็นมงคลนามของเมืองในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปีจะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุ

2,032 views

1

share

Museum in Chiang Rai

11 August 2018
6,291
635
21 June 2022
14,561
638
30 April 2019
7,312
708
09 February 2023
10,099
684
30 April 2019
6,192
661
19 June 2019
6,166
695
06 November 2019
4,859
241
27 November 2019
14,679
264