คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

พระธาตุจอมสัก

พระธาตุจอมสัก

         พระธาตุจอมสัก ตั้งอยู่ ณ วัดพระธาตุจอมสัก ตำบลบ้านคู่ อำเภอเมืองเชียงราย ระยะทางห่างจากเมืองเชียงราย 7 กิโลเมตร เดิมมีชื่อว่า พระธาตุดอยบ้านยาง สร้างขึ้นสมัยโยนกไชยบุรีศรีเชียงแสน จนสมัยพระเจ้าพังคราช ได้มีพระเถระชื่อ พระพุทธโฆษาจารย์ ได้นำเอาพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศลังกามาถวายพระเจ้าพังคราช ได้แบ่งไปประดิษฐานที่พระธาตุจอมกิตติ อีกส่วนหนึ่งอยู่ที่พระธาตุดอนบ้านยาง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น พระธาตุดอนจอมสัก

2,824 views

0

share

Museum in Chiang Rai

11 August 2018
5,760
635
21 June 2022
13,265
638
30 April 2019
6,795
708
09 February 2023
8,994
684
30 April 2019
5,830
661
19 June 2019
5,650
695
06 November 2019
4,350
241
27 November 2019
11,950
264