คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

กำแพงเมืองเชียงแสน

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 200,000 – 10,000 ปี

         เรื่องราวเมืองเชียงแสนปรากฏตำนานหลายฉบับ เช่นตำนานเมืองสุวรรณโคมคำ ตำนานสิงหนวัติกุมาร และตำนานเมืองหิรัญนครเงินยาง จากเอกสารทางประวัติศาสตร์ระบุว่า พระยาแสนภูทรงสถาปนาเมืองเชียงแสนขึ้นราวปี พ.ศ. 1871 โดยมีปัจจัยในการที่เป็นเมืองหน้าด่านป้องกันข้าศึกจากทางด้านเหนือและควบคุมเมืองล้านนาตอนบน สมัยดังกล่าวเมืองเชียงแสนเป็นศูนย์กลางการปกครองและพระพุทธศาสนาของล้านนา จนกระทั้งล้านนาตกอยู่ในการปกครองของพม่าในปี พ.ศ. 2244 ล่วงเข้าสู่สมัยพระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงยกทัพไปตีเอาเมืองเชียงแสนคืนจากพม่า และในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้มีการฟื้นฟูเมืองเชียงแสน ต่อมาเมืองเชียงแสนถูกรวมเข้ากับมณฑลพายัพ เชียงแสนจึงขึ้นเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย เมืองเชียงแสนเป็นเมืองโบราณรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขง มีกำแพงเมือง-คูเมือง 3 ด้าน ยกเว้นด้านทิศตะวันออกซึ่งติดแม่น้ำโขง กำแพงเมืองคูเมือง ด้านทิศเหนือยาว 950 เมตร ทิศตะวันตกยาว 2,500 เมตร ทิศใต้ยาว 850 เมตร หลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีพบว่าเมืองเชียงแสน มีอายุยาวนาน สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 200,000 – 10,000 ปีมาแล้ว

3,714 views

0

share

Museum in Chiang Rai

11 August 2018
3,401
634
16 October 2018
6,230
637
30 April 2019
4,014
706
30 April 2019
3,283
659
19 June 2019
3,122
693
06 November 2019
1,224
237
27 November 2019
2,296
260