news

  1. Home
  2.    >   News
  3.    >   พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาปืดให้บริการชั่วคราว

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาปืดให้บริการชั่วคราว

140 views

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาปืดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป เพื่อทำการปรับปรุงโถงบันไดทางขึ้น ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการปรับปรุงประมาณ 45 วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044 - 009009 ต่อ 1013 หรือ 1010

Created Date : 11 September 2017

0

แบ่งปัน