activities

  1. Home
  2.    >   
  3.    >   ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษโดยเทรเวอร์ เมอร์เรียน
กิจกรรมปี 2018

09 Jun 2018

ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษโดยเทรเวอร์ เมอร์เรียน

71 views

1

แบ่งปัน
มิวเซียมสยาม ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษโดยเทรเวอร์ เมอร์เรียน (Trevor Merrion) ภัณฑารักษ์นิทรรศการ “ของขวัญแห่งมิตรภาพ ราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2361-2561” ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยโดย พัฒนพงศ์ มณเฑียร นักการศึกษาในพิพิธภัณฑ์

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 17.30 – 19.00 น. ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 มิวเซียมสยาม

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม สำรองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/forms/SywCiRq6QC9s8FEJ2

*บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีแปลเป็นภาษาไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถานทูตฯ โทร.02-205-4490, มิวเซียมสยาม โทร. 02-225-2777 ต่อ 431, 432

Created Date : 04 June 2018

1

แบ่งปัน

09 Jun 2018

17:30 - 19:00

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02 225 2777

โทรสาร : 02 225 2775