activities

  1. Home
  2.    >   
  3.    >   เสวนา:เปิดเอกสารลับคอนสแนติน ฟอลคอน
กิจกรรมปี 2018

08 Jun 2018

เสวนา:เปิดเอกสารลับคอนสแนติน ฟอลคอน

104 views

0

แบ่งปัน

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจในด้านพิพิธภัณฑ์ และ ประวัติศาสตร์ 

 

เข้าร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ “4 วัน 4 หัวข้อ” ในงาน “รักชาติเฟสติวัล รักเธอประเทศไทย” 

 

เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ 

Created Date : 28 May 2018

0

แบ่งปัน

08 Jun 2018

10:00 - 11:30

9 หมู่ 16 ถนนถนนพหลโยธิน
ตำบลคูคต
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02-533 8467, 02-532 1021

โทรสาร : 02-533 8467, 02-532 1021