activities

  1. Home
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ ย่ามวิจิตร
กิจกรรมปี 2018

76 views

0

แบ่งปัน
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญท่านร่วมรับชม 

นิทรรศการ "ย่ามวิจิตร"ระหว่างวันที่ 5 - 29 เมษายน 2561ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Created Date : 12 April 2018

0

แบ่งปัน

05 Apr 2018 - 29 Apr 2018

239 ถนนนิมานเหมินทร์
ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053 - 218 280

โทรสาร : 053 - 218 280