กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ

29 กรกฎาคม 2562

ชื่นชอบ 437

21,987 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล  กองทัพเรือ   เป็นสถานที่ให้ความรู้ด้านชีววิทยาเกี่ยวกับวงจรชีวิตของเต่าทะเล และเป็นแหล่งอนุบาลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  จนสามารถดำเนินการปล่อยเต่าทะเลที่ได้ทำการอนุบาลให้กลับคืนสู่ท้องทะเล  รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาวิจัยข้อมูลในการอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล 

 

เปิดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชม  ได้สัมผัสกับเต่าทะเล  และเรียนรู้ชีวิตของเต่าทะเล  เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรเต่าทะเลที่กำลังจะสูญพันธุ์  

 

แบ่งพื้นที่เยี่ยมชมออกเป็นส่วน ๆ ดังนี้  

  • ห้องแสดงนิทรรศการ ภายในอาคารบรรยายสรุป
  • อะควาเรียม ภายในอาคารแสดงเต่าทะเล
  • โรงอนุบาลลูกเต่าทะเล 
  • จุดพักผ่อนบริเวณชายหาด