กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3 ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3 ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

28 มิถุนายน 2562

ชื่นชอบ 374

1,535 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3 เป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงปศุสัตว์ สำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ทั้งในจังหวัดอำนาจเจริญและใกล้เคียง ในลักษณะจัดทำเป็นฐานเรียนรู้ ซึ่งภายในฐานเรียนรู้จะมีองค์ความรู้ที่ทำเป็นสื่อให้ศึกษา การสาธิตเลี้ยงสัตว์จริง เพื่อให้ผู้สนใจได้รับความรู้ให้มากที่สุด   

ฐานการเรียนรู้ประกอบด้วย

1. ฐานพืชอาหารสัตว์

2. ฐานการเลี้ยงแพะ

3. ฐานการเลี้ยงโคเนื้อแบบประณีต

4. ฐานการเลี้ยงกระบือ

5. ฐานการทำพืชอาหารหมัก

6. ฐานปศุสัตว์อินทรีย์

7. ฐานการใช้สมุนไพรสำหรับสัตว์

8. ฐานการเลี้ยงกวาง

9. ฐานไก่พื้นเมืองอินทรีย์-ไก่ไข่อินทรีย์-ไก่ไข่อารมณ์ดี

10. ฐานการเลี้ยงปศุสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

11. ฐานข้อมูลโครงการพระราชดำริ

 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้และศึกษาได้อย่างใกล้ชิด  มีบริการนั่งรถไถ  ขี่ควายชมทุ่ง  และนั่งรถล้อลาก เพื่อเยี่ยมชมภายในศูนย์

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

แผนที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3 ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3 เลขที่ 265 หมู่ที่ 1 บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 088-7474685 , 0-4554 1242
อีเมล : trub_ubt@dld.go.th

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

4

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบพิพิธภัณฑ์ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเล่าในจังหวัดอำนาจเจริญ