คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

แหล่งเรียนรู้

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   แหล่งเรียนรู้
  4.    >   ศาลเจ้าปุดจ้อ

ศาลเจ้าปุดจ้อ

02 กุมภาพันธ์ 2561

ชื่นชอบ 10

5,175 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

รายละเอียด

อีกหนึ่งศาลเจ้าเก่าแก่แห่งเมืองภูเก็ตที่มีอายุยาวนานกว่าร้อยปี โดยมีความแตกต่างจากศาลเจ้าแห่งอื่น ๆ ตรงที่ศาลเจ้าปุดจ้อ หรืออ๊ามปุดจ้อแห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม หรือองค์กวนอิมปุดจ้อ อันเป็นองค์เทพเจ้าที่สำคัญในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ที่ผู้คนนิยมมากราบไหว้บูชามากที่สุดแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นศาลเจ้าที่มีการรักษาโรคด้วยวิธีเซียมซีที่มีชื่อเสียงจนได้รับการบอกต่อจากปากต่อปาก นับเป็นเอกลักษณ์ที่หาชมได้ยากยิ่ง

ตำนานศาลเจ้า

          มีการเล่าสืบต่อกันมาว่า บริเวณที่ตั้งของศาลเจ้านั้น เดิมเป็นคลองขนาดใหญ่ที่เรือใหญ่สามารถแล่นผ่านเข้ามาได้ ซึ่งมีทั้งท่าเรือและศาลเจ้าตั้งไว้อยู่ก่อนแล้ว ที่ในสมัยนั้นชาวบ้านเรียกศาลเจ้าแห่งนี้ว่า “ศาลเจ้าเต้จุ้น” หรือ “กวนอู” เมื่อมีพ่อค้านั่งเรือใบสามหลักมาจากปีนังเพื่อเข้ามาทำการค้าขายในภูเก็ต พ่อค้านั้นก็ได้นำรูปแกะสลักไม้ขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมปุดจ้อติดตัวมาด้วย ครั้นได้มาเห็นสถานที่ในบริเวณศาลเจ้าดังกล่าวแล้ว เกิดความรู้สึกชอบและเห็นว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสม จึงได้อัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมปุดจ้อมาประดิษฐานไว้ ซึ่งต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นศาลเจ้าปุดจ้อนับแต่นั้นมา

Website:https://thai.tourismthailand.org

ที่อยู่

289 ระนอง ถนนระนอง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอตลาดเหนือ จังหวัดภูเก็ต 83000

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง