แหล่งเรียนรู้

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   แหล่งเรียนรู้
  4.    >   ศาลเจ้าปุดจ้อ

ศาลเจ้าปุดจ้อ

02 กุมภาพันธ์ 2561

ชื่นชอบ 10

1,854 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

รายละเอียด

อีกหนึ่งศาลเจ้าเก่าแก่แห่งเมืองภูเก็ตที่มีอายุยาวนานกว่าร้อยปี โดยมีความแตกต่างจากศาลเจ้าแห่งอื่น ๆ ตรงที่ศาลเจ้าปุดจ้อ หรืออ๊ามปุดจ้อแห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม หรือองค์กวนอิมปุดจ้อ อันเป็นองค์เทพเจ้าที่สำคัญในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ที่ผู้คนนิยมมากราบไหว้บูชามากที่สุดแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นศาลเจ้าที่มีการรักษาโรคด้วยวิธีเซียมซีที่มีชื่อเสียงจนได้รับการบอกต่อจากปากต่อปาก นับเป็นเอกลักษณ์ที่หาชมได้ยากยิ่ง

ตำนานศาลเจ้า

          มีการเล่าสืบต่อกันมาว่า บริเวณที่ตั้งของศาลเจ้านั้น เดิมเป็นคลองขนาดใหญ่ที่เรือใหญ่สามารถแล่นผ่านเข้ามาได้ ซึ่งมีทั้งท่าเรือและศาลเจ้าตั้งไว้อยู่ก่อนแล้ว ที่ในสมัยนั้นชาวบ้านเรียกศาลเจ้าแห่งนี้ว่า “ศาลเจ้าเต้จุ้น” หรือ “กวนอู” เมื่อมีพ่อค้านั่งเรือใบสามหลักมาจากปีนังเพื่อเข้ามาทำการค้าขายในภูเก็ต พ่อค้านั้นก็ได้นำรูปแกะสลักไม้ขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมปุดจ้อติดตัวมาด้วย ครั้นได้มาเห็นสถานที่ในบริเวณศาลเจ้าดังกล่าวแล้ว เกิดความรู้สึกชอบและเห็นว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสม จึงได้อัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมปุดจ้อมาประดิษฐานไว้ ซึ่งต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นศาลเจ้าปุดจ้อนับแต่นั้นมา

Website:https://thai.tourismthailand.org

ที่อยู่

289 ระนอง ถนนระนอง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอตลาดเหนือ จังหวัดภูเก็ต 83000

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง