แหล่งเรียนรู้

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   แหล่งเรียนรู้
  4.    >   วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

28 กรกฎาคม 2560

ชื่นชอบ 1

1,118 ผู้เข้าชม

ที่อยู่

กรุงเทพมหานคร

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
2,369 ผู้เข้าชม0.22 กม.ขอเส้นทาง
11,462 ผู้เข้าชม2.56 กม.ขอเส้นทาง
1,147 ผู้เข้าชม3.9 กม.ขอเส้นทาง
7,770 ผู้เข้าชม4.01 กม.ขอเส้นทาง
17,977 ผู้เข้าชม4.48 กม.ขอเส้นทาง
24,923 ผู้เข้าชม4.76 กม.ขอเส้นทาง
42,040 ผู้เข้าชม4.83 กม.ขอเส้นทาง