แหล่งเรียนรู้

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   แหล่งเรียนรู้
  4.    >   วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

28 กรกฎาคม 2560

ชื่นชอบ 1

1,315 ผู้เข้าชม

ที่อยู่

กรุงเทพมหานคร

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
2,688 ผู้เข้าชม0.22 กม.ขอเส้นทาง
13,686 ผู้เข้าชม2.56 กม.ขอเส้นทาง
1,422 ผู้เข้าชม3.9 กม.ขอเส้นทาง
8,517 ผู้เข้าชม4.01 กม.ขอเส้นทาง
21,483 ผู้เข้าชม4.48 กม.ขอเส้นทาง
27,452 ผู้เข้าชม4.76 กม.ขอเส้นทาง
47,760 ผู้เข้าชม4.83 กม.ขอเส้นทาง