แหล่งเรียนรู้

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   แหล่งเรียนรู้
  4.    >   วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

28 กรกฎาคม 2560

ชื่นชอบ 1

969 ผู้เข้าชม

ที่อยู่

กรุงเทพมหานคร

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
2,055 ผู้เข้าชม0.22 กม.ขอเส้นทาง
880 ผู้เข้าชม3.9 กม.ขอเส้นทาง
6,690 ผู้เข้าชม4.01 กม.ขอเส้นทาง
3,330 ผู้เข้าชม4.03 กม.ขอเส้นทาง
12,879 ผู้เข้าชม4.48 กม.ขอเส้นทาง
20,685 ผู้เข้าชม4.76 กม.ขอเส้นทาง
28,468 ผู้เข้าชม4.83 กม.ขอเส้นทาง