แหล่งเรียนรู้

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   แหล่งเรียนรู้
  4.    >   ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว (ตึกตำรวจ)

ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว (ตึกตำรวจ)

02 กุมภาพันธ์ 2561

ชื่นชอบ 10

534 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

รายละเอียด

รู้จักตำรวจท่องเที่ยว

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ตาม พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยยกฐานะจาก กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เนื่องจากโดยที่ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในวันเดียวกันนั้นได้มีการแต่งตั้งให้พลตำรวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ เป็นรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ๕๒๙/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการ รักษาราชการแทนกระทั่งในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 ซึ่งมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานได้มีมติเห็นชอบแต่งให้พลตำรวจโท สาคร ทองมุณี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 มาเป็นผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวคนแรกขณะที่พลตำรวจโทรณศิลป์รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวให้ไปเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9

เบอร์โทรติดต่อ 1155

ที่อยู่

999 หมู่ 1 ถ.สุวรรณภูมิ 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดสมุทรปราการ 10540

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง