แหล่งเรียนรู้

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   แหล่งเรียนรู้
  4.    >   ศาลเจ้าแสงธรรม

ศาลเจ้าแสงธรรม

02 กุมภาพันธ์ 2561

ชื่นชอบ 1

2,927 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

ศาลเจ้าแสงธรรม  หรือเรียกเป็นชื่อภาษาจีนว่า  “อ๊ามเต่งก้อง”  แต่เดิมเคยมีชื่อเรียกอีกแบบหนึ่งว่า  “ศาลเจ้าชิงเจียกอ”  ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ต  มีประวัติเล่าสืบต่อกันมาว่า  หลวงอำนาจนรารักษ์  (ตันค้วด)  ผู้อาวุโสแห่งสายตระกูลตันหล่วนแจ้  เป็นผู้สร้างศาลเจ้านี้ขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2434  เพื่อใช้เป็นที่เคารพสักการะบูชาตามความเชื่อและเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ระหว่างญาติมิตรสหายในตระกูลสายเดียวกัน  เริ่มแรกที่สร้างศาลเจ้า มีผู้บริจาคองค์เทพเจ้ามาประดิษฐาน ณ ศาลเจ้าหลายองค์  ได้แก่  อ่องซุนต่ายส่าย  ตันเสงอ๋อง  เทพเจ้ากวนอู  และพระแม่กวนอิม  ต่อมาถูกลักขโมยสูญหายไปบ้าง  จึงคงเหลือให้เห็นเท่าที่ปรากฏในปัจจุบันนี้  (สมหมาย  ปิ่นพุทธศิลป์  และคณะ,  2541 : 141)  ปัจจุบันศาลเจ้าซิงเจียกอ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “เต่งก้องต๋อง”  และได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้อยู่สภาพที่ดีขึ้น  โดยในศาลเจ้าจะมีองค์พระอ๋องซุนต่ายส่ายเป็นประธานศาลเจ้า  และยังประดิษฐานองค์พระตันเซ่งอ๋องซึ่งเป็นเทพเจ้าที่สายตระกูลแซ่ตันนับถือ

ลักษณะทั่วไป

       ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าจีนที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ต  เนื่องจากเป็นศาลเจ้าประจำตระกูลแซ่ตัน จึงทำให้ศาลเจ้ามีขนาดไม่ใหญ่มากนัก  จุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้คือ มีการออกแบบตามสถาปัตยกรรมแบบจีน โดยการนำเอารูปปูนปั้นมังกรและตุ๊กตาประดับบนหลังคาศาลเจ้า  ส่วนตัวอาคารศาลเจ้าถูกทาด้วยสีแดง ซึ่งเป็นสีมงคลตามความเชื่อของชาวจีน  ด้านในศาลเจ้ามีป้ายแขวนอยู่ประมาณ  92 ปีแล้ว มีใจความว่า  “บารมีศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง”  และป้ายที่แขวนอยู่  2  ด้านของโต๊ะบูชาสร้างประมาณ  95 ปี

ด้านในศาลเจ้ามีเทวรูปขององค์เทพเจ้าจีนให้ผู้เข้าชมได้สักการะบูชาหลายองค์  ได้แก่  องค์พระอ๋องซุนต่ายสาย ซึ่งเป็นประธานศาลเจ้าแห่งนี้ และพระตันเซ่งอ๋อง ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่สายตระกูลแซ่ตัน เจ้าของศาลเจ้าแห่งนี้ให้การนับถือบูชามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ

ภายในศาลเจ้ายังมีภาพจิตรกรรมฝาหนังที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์จีน ได้แก่ เรื่องซิยิ้นกุ้ย  ซึ่งถือได้ว่า เป็นงานฝีมือที่ใช้ศิลปกรรมของจีนอย่างแท้จริง  ตัวละครและลายเส้นที่ปรากฏเป็นธรรมชาติมีความงดงาม  อ่อนช้อย  ลักษณะของตัวละครมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  เช่น  ลักษณะของซิยิ้นกุ้ย  ซึ่งเป็นภาพชายหนุ่มร่างกายแข็งแรง  สูงใหญ่  สวมเสื้อเกราะสีขาว มีทวนเป็นอาวุธคู่กาย (สมหมาย  ปิ่นพุทธศิลป์  และคณะ,  2541 : 141)  นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมสีขาวดำแลเงาที่มีอายุประมาณ  100  กว่าปี  อีกหลายภาพ  เช่น  ภาพเขียนสีรูปเทวดาเฝ้าประตู  เทวดาแห่งการเกิด  เทวดาแห่งการตาย  แผ่นป้ายลายมังกร  เป็นต้น

ศาลเจ้าแห่งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความงามด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมเก่าแก่ของเมืองภูเก็ต และยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อ และความศรัทธา ของชาวจีนในภูเก็ตได้เป็นอย่างดี

เบอร์โทรติดต่อ 076 354 536

เปิดทุกวัน 8:00-18:00

Website:http://www.smartandaman.com/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/

ที่อยู่

ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอตลาดใหญ่ จังหวัดภูเก็ต 83000

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง