แหล่งเรียนรู้

สวนลุงนิล

23 สิงหาคม 2561

ชื่นชอบ 0

517 ผู้เข้าชม

รายละเอียด

สวนเกษตร 9 ชั้นของลุงนิล ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง

ที่อยู่

14 หมู่ 6 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอช่องไม้แก้ว จังหวัดชุมพร

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบพิพิธภัณฑ์ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง