แหล่งเรียนรู้

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   แหล่งเรียนรู้
  4.    >   ตำหนักวังบางขุนพรหม

ตำหนักวังบางขุนพรหม

27 สิงหาคม 2561

ชื่นชอบ 1

829 ผู้เข้าชม

รายละเอียด

วังบางขุนพรหม เป็นวังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ต้นราชสกุลบริพัตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี พระมารดา วังบางขุนพรหมอยู่ในเนื้อที่ 33 ไร่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทางทิศใต้ของวังเทวะเวสม์ วังบางขุนพรหม มีตำหนักรวม 2 ตำหนัก ได้แก่ ตำหนักใหญ่ และตำหนักสมเด็จ โดยตำหนักใหญ่ ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2444 โดยการออกแบบของคาร์ล ซันเดรสกี สถาปนิกชาวเยอรมัน แต่ไม่แล้วเสร็จ จึงได้มารีโอ ตามัญโญ สถาปนิกที่มีชื่อเสียงชาวอิตาลี มาดำเนินการออกแบบจนแล้วเสร็จ ส่วนตำหนักสมเด็จ เป็นตำหนักที่เพิ่มเติมติดกับตำหนักใหญ่ ได้รับการออกแบบโดยคาร์ล เดอห์ริง สถาปนิกชาวเยอรมัน ในปี พ.ศ. 2454

ที่อยู่

273 ถนน สามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตวัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร 10200

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
27,453 ผู้เข้าชม0.59 กม.ขอเส้นทาง
21,484 ผู้เข้าชม0.82 กม.ขอเส้นทาง
8,517 ผู้เข้าชม1.85 กม.ขอเส้นทาง
47,760 ผู้เข้าชม2.78 กม.ขอเส้นทาง
13,686 ผู้เข้าชม3.52 กม.ขอเส้นทาง
1,422 ผู้เข้าชม3.81 กม.ขอเส้นทาง
2,688 ผู้เข้าชม4.57 กม.ขอเส้นทาง