คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   วิวิธชาติพันธุ์ท่องอีสาน
กิจกรรมปี 2567

21 มิ.ย. 2567

30 มิ.ย. 2567

วิวิธชาติพันธุ์ท่องอีสาน

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

154 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

วิวิธชาติพันธุ์ท่องอีสาน VIVID VISITS ISAN

โดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

พบกับ

 • กิจกรรมการเรียนรู้
 • สินค้าชาติพันธุ์ จาก iCraft
 • กาแฟชาติพันธุ์จาก iCoffee
 • Workshop หัตถศิลป์ชาติพันธุ์
 • การออกแบบอาหารชาติพันธุ์
 • เสวนาวิชาการ

 

กำหนดการ

 • 22-23 มิ.ย. 67 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 • 24-25 มิ.ย. 67 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • 27-28 มิ.ย. 67 ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์
 • 29-30 มิ.ย. 67 ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ

ติดตามกิจกรรมได้ที่ FB: https://www.facebook.com/rilcamuse

วันที่สร้าง : 21 มิถุนายน 2567

0

แบ่งปัน

21 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567