คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   สพศิลป์ฟินอาร์ต
กิจกรรมปี 2567

02 พ.ค. 2567

31 พ.ค. 2567

สพศิลป์ฟินอาร์ต

244 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ชวนร่วมกิจกรรม เสพศิลป์ฟินอาร์ต ตลอดเดือนพฤษภาคม 67

 

  • นิทรรศการ RE-NO-WAY-TION โดยกลุ่มศิลปิน มีกม สตูดิโอ

30 เมษายน – 11 พฤษภคม 67 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

  • ดูหนังฟังทอร์ก “กลางแปลง กลางโขง” โดย ธีรยุทธ์ วีระคำ

6 พฤษภาคม 67 ณ จังหวัดนครพนม

  • เขียน-อ่านปัน(สันติ)สุข โดย พิเชฐ แสงทอง

สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 67 ณ จังหวัดนราธิวาส

  • คอนเสิร์ตวงดุริยางค์ไทยร่วมสมัย “มรดกไทยสู่มรดกโลก” โดย สมนึก แสงอรุณ

สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 67 ณ กรุงเทพมหานคร

 

สอบถามข้อมูล โทร. 02 209 3753

หรือดูข้อมูลได้ที่ https://ocacartfund.go.th

 

วันที่สร้าง : 02 พฤษภาคม 2567

0

แบ่งปัน

02 พ.ค. 2567 - 31 พ.ค. 2567

เลขที่ 84 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02 224 8030 ต่อ 202, 302, 315

โทรสาร : 02 224 8031