คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เทศกาล 3 ศิลป์ 3 ศาสน์ ย่านกะดีจีน
กิจกรรมปี 2567

25 เม.ย. 2567

28 เม.ย. 2567

เทศกาล 3 ศิลป์ 3 ศาสน์ ย่านกะดีจีน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

110 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เทศกาล 3 ศิลป์ 3 ศาสน์ ย่านกะดีจีน

พบกับกิจกรรม

  • ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (นาวาล่องท่องเจ้าพระยา เดินส่องย่าน “กะดีจีน”)
  • อาหารหลากหลายชาติพันธุ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  • การแสดงวัฒนธรรม 3 ศิลป์ 3 ศาสน์ ย่านกะดีจีน

 

วันที่ 26 - 28 เมษายน 2567 ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

กำหนดการเทศกาล 3 ศิลป์ 3 ศาสน์ ย่านกะดีจีน : https://link.bsru.ac.th/v0u

ลงทะเบียน นาวาล่องท่องเจ้าพระยา และเดินส่องย่าน "กะดีจีน" : https://link.bsru.ac.th/vtd

สอบถามข้อมูล โทร. 02-466 6664 หรือ 02-473 7000 ต่อ 1600

วันที่สร้าง : 01 เมษายน 2567

0

แบ่งปัน

25 เม.ย. 2567 - 28 เม.ย. 2567