คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   น.ภาพเชียงใหม่เมื่อวันวาน งานบายศรีทูลพระขวัญ
กิจกรรมปี 2567

08 มี.ค. 2567

16 มี.ค. 2567

น.ภาพเชียงใหม่เมื่อวันวาน งานบายศรีทูลพระขวัญ

หอกลางเวียง ศูนย์มรดกเมืองเทศบาลนครเชียงใหม่

73 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญชมนิทรรศการ “ภาพเชียงใหม่เมื่อวันวาน เกี่ยวกับงานบายศรีทูลพระขวัญ”

และร่วมเสวนาเรื่อง “พระราชชายาดำริ สานไมตรีจักรีทิพย์จักร รัชกาลที่ ๗ เสด็จฯ มณฑลพายัพ”

โดย 

  • ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
  • ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
  • อาจารย์ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

 

วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน หอกลางเวียง ศูนย์มรดกเมืองเทศบาลนครเชียงใหม่

ผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป**

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 063 – 124 9983

วันที่สร้าง : 08 มีนาคม 2567

0

แบ่งปัน

08 มี.ค. 2567 - 16 มี.ค. 2567