คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ 1+2 CNX โดย 3 ศิลปินชั้นครู
กิจกรรมปี 2567

09 มี.ค. 2567

31 มี.ค. 2567

นิทรรศการ 1+2 CNX โดย 3 ศิลปินชั้นครู

ChiangMai Art Museum

74 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ขอเชิญชมนิทรรศการ 1+2 CNX โดย 3 ศิลปินชั้นครู 

ได้แก่ พีระพงษ์ ดวงแก้ว (PEERAPONG DUANGKEAW)

ราษี ศรบรรจง (RASEE SORNBUNJONG) และพงศ์เดช ไชยคุตร (PONGDEJ CHAIYAKUT)

 

นิทรรศการครั้งประวัติศาสตร์ของการรวบรวมผลงานศิลปะร่วมสมัยที่โดดเด่น

ทั้งในด้านจิตรกรรมและประติมากรรม จำนวนกว่า 45 ผลงาน

จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 - 30 มีนาคม 2567

 พิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่ (ChiangMai Art Museum)

สอบถามข้อมุล โทร. 061 270 4559

วันที่สร้าง : 04 มีนาคม 2567

0

แบ่งปัน

09 มี.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567