คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เปิดให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษ
กิจกรรมปี 2567

22 ก.พ. 2567

26 ก.พ. 2567

เปิดให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษ

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

55 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

 

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เปิดให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษ 

ในวันที่ ๒๔ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐๓๒ ๕๐๘ ๔๔๔ - ๕

สำนักงานมูลนิธิ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมร์

 

ค่าบำรุงสถานที่

  • ผู้เข้าชมทั่วไป (ทั้งไทยและต่างชาติ)                  ๙๐ บาท
  • นิสิตนักศึกษา อาจารย์ระดับอุดมศึกษา              ๖๐ บาท
  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมรวมทั้งคุณครู                   ๓๐ บาท
  • นักเรียนระดับประถม นักเรียนอนุบาล เด็กเล็ก รวมทั้งคุณครู

 

ร่วมบริจาคเพื่อการบูรณะและอนุรักษ์ตามจิตศรัทธา

    พระภิกษุ นักบวช ผู้สูงอายุ ผู้มีความต้องการพิเศษ ไม่เก็บค่าเข้าชม

 

 

วันที่สร้าง : 22 กุมภาพันธ์ 2567

0

แบ่งปัน

22 ก.พ. 2567 - 26 ก.พ. 2567