คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   มนต์ฮัก รักษ์เวียง Chiang Mai's Memories Season 2
กิจกรรมปี 2567

15 ม.ค. 2567

22 ม.ค. 2567

มนต์ฮัก รักษ์เวียง Chiang Mai's Memories Season 2

กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์

348 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์

ขอเชิญร่วมงาน “มนต์ฮัก รักษ์เวียง Chiang Mai's Memories Season 2"

 

พบกับกิจกรรม

  • เสวนาหัวข้อ “ล้อมวงเล่าเรื่องกำแพงเวียงเจียงใหม่

วิทยากรโดย 

- ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

- ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

- นายสายกลาง จินดาสุ

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ 

21 มกราคม 2567 เวลา 17.30 – 19.00 น.

  • นิทรรศการกำแพงเมืองเชียงใหม่และอีกมากมาย
  • การสาธิตงานหัตถกรรมท้องถิ่นล้านนา
  • การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมล้านนา
  • ภาพถ่าย Unseen เมืองเชียงใหม่
  • กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วม (workshops)
  • กิจกรรมนั่งรถรางชมเมืองเชียงใหม่

 

วันที่ 21-22 มกราคม 2567 เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 16.30 เป็นต้นไป

วันที่สร้าง : 15 มกราคม 2567

0

แบ่งปัน

15 ม.ค. 2567 - 22 ม.ค. 2567