คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ข่าวสาร

  1. หน้าแรก
  2.    >   ข่าวสารทั้งหมด
  3.    >   เปิดโลกการเรียนรู้แห่งใหม่ 7 HD Museum

เปิดโลกการเรียนรู้แห่งใหม่ 7 HD Museum

20 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

68 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ก้าวสู่ Edutainment เปิดโลกการเรียนรู้แห่งใหม่ "พิพิธโทรทัศน์" 7 HD Museum

 

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาพิพิธภัณฑ์ของช่อง7HD ให้เกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ ให้เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยมีคุณ ราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) และคุณพัฒนพงค์ หนูพันธ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัด เป็นผู้ลงนาม


"พิพิธโทรทัศน์" 7 HD Museum เป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาการดำเนินงานธุรกิจโทรทัศน์ ตามสโลแกน "ช่อง7สี ทีวีเพื่อคุณ" ผ่าน 3 โซน คือ ทุ่มเท ทุ่มทุน และ โซนผลลัพท์ ถือเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของไทยและทวีปเอเชีย มีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการ 27 พ.ย นี้

 

 

วันที่สร้าง : 21 พฤศจิกายน 2566

0

แบ่งปัน