คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   การแสดงละครเรื่อง ศกุนตลา ตอน รักบาปสาปทุรวาส
กิจกรรมปี 2566

26 ต.ค. 2566

11 พ.ย. 2566

การแสดงละครเรื่อง ศกุนตลา ตอน รักบาปสาปทุรวาส

หอวชิราวุธานุสรณ์

160 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ขอเชิญร่วมโครงการกิจกรรมนาฏการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประจำปี ๒๕๖๖ ชุด “ศกุนตลา งามงดหาที่ติมิได้

 

ชมการแสดงละครเรื่อง ศกุนตลา ตอน รักบาปสาปทุรวาส

นำแสดงโดย ธีรเดช กลิ่นจันทร์ และ รจนา ทับทิมศรี

ร่วมด้วยศิลปินสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

 

จัดแสดงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์

บริจาคบำรุงกิจการของมูลนิธิฯ จำนวน ๓๐๐ บาท เพื่อรับบัตรเข้าชม 

โดยสแกน Qr code เพื่อสำรองที่นั่ง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 

วันที่สร้าง : 26 ตุลาคม 2566

0

แบ่งปัน

26 ต.ค. 2566 - 11 พ.ย. 2566