คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   YAO CEREMONIAL PAINTINGS EXHIBITION
กิจกรรมปี 2566

09 ต.ค. 2566

10 ม.ค. 2567

YAO CEREMONIAL PAINTINGS EXHIBITION

ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

364 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

นิทรรศการภาพวาดประกอบพิธีกรรมของชาวเผ่าเย้า “ต้ม ต้อง เมี้ยน”

YAO CEREMONIAL PAINTINGS EXHIBITION

ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2566 – 10 มกราคม 2567

ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เนื้อหาภายในนิทรรศการเสนอตำนาน ลายปักผ้า พิธีกรรมทางศาสนา 

และที่สำคัญคือ ภาพวาดเทพเจ้าที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม

จะสื่อให้เห็นถึงภาพรวมของชีวิตและพิธีกรรมของชาวเย้า ที่ได้ใช้ภาพเหล่านี้

เพื่อสื่อสารกับโลกที่ไม่สามารถมองเห็น โดยผ่านนักบวชผู้ทำพิธี เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้าย

นำความเจริญมาสู่ครอบครัว และเป็นการดำเนินตามเส้นทางจิตวิญญาณ

อันเป็นผลดีแก่สมาชิกในครอบครัวของตน 

นิทรรศการยังจะแสดงให้เห็นถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในพิธีกรรมอีกด้วย

 

นิทรรศการเปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

(ปิดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร. 02-218-3645

 

สามารถจอดรถได้ที่: 

อาคารจอดรถ 2 ติดกับอาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ (15 บาท/ชั่วโมง)

https://goo.gl/maps/iaUdetUJY472

วันที่สร้าง : 06 ตุลาคม 2566

0

แบ่งปัน

09 ต.ค. 2566 - 10 ม.ค. 2567

09:00 - 17:00