คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   CU String Orchestra เว้ากถาอีสาน
กิจกรรมปี 2566

06 ต.ค. 2566

19 ต.ค. 2566

CU String Orchestra เว้ากถาอีสาน

CU Art Culture

97 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

ขอเชิญชม “สำเนียงเสียงสยาม ชุด เว้ากถาอีสาน” 

บทประพันธ์โดย รศ.ดร.นรอรรถ จันทร์กล่ำ 

บรรเลงโดย วงเครื่องสายจุฬาฯ (CU String Orchestra)

 

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 19.00 น.

ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่เสียค่าเข้าชม ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://forms.gle/sVzh2gUAmtMAjfYN6

LINE @cuartculture 

โทร. 02-218-0584094-561-5295 

 

มาตรการสำหรับผู้เข้าชมการแสดง

1. ผู้เข้าชมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าชมการแสดง

2. หากมีอาการป่วย กรุณายกเลิกการเดินทางมาเข้าชมการแสดง

วันที่สร้าง : 06 ตุลาคม 2566

0

แบ่งปัน

06 ต.ค. 2566 - 19 ต.ค. 2566