คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เปิดเป็นกรณีพิเศษช่วงฤดูฝน เดือนตุลาคม ๖๖
กิจกรรมปี 2566

01 ต.ค. 2566

15 ต.ค. 2566

เปิดเป็นกรณีพิเศษช่วงฤดูฝน เดือนตุลาคม ๖๖

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

103 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน กำหนดเปิดเป็นกรณีพิเศษช่วงฤดูฝน เดือนตุลาคม ๒๕๖๖

ในวันที่ ๑๓ (๑๓:๓๐ - ๑๖:๓๐ น.) และ วันที่ ๑๔ - ๑๕ (๐๙:๐๐ - ๑๖:๓๐ น.)

เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้กระบวนการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

และร่วมสังเกตการณ์กระบวนการอนุรักษ์และพื้นฟูบูรณะในทุกส่วน 

 

มีอัตราค่าเข้าชมใหม่ดังนี้

  • ผู้ใหญ่ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ) รวมทั้งผู้นำชม  ท่านละ  ๙๐ บาท
  • นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา อาจารย์ระดับอุดมศึกษา ท่านละ ๖๐ บาท 
  • นักเรียนระดับมัธยมรวมทั้งคุณครู ท่านละ ๓๐ บาท
  • นักเรียนระดับประถม/นักเรียนอนุบาล/เด็กเล็ก รวมทั้งคุณครู

นักบวช พระภิกษุสงฆ์ ผู้สูงอายุ ผู้มีความต้องการพิเศษ ร่วมบริจาคเพื่อการบูรณะตามแต่จิตศรัทธา

 

กรณีขึ้นชมหมู่พระที่นั่งฯ เพื่อร่วมระดมทุนการอนุรักษ์ มี ๒  แบบ คือ

๑. ร่วมบริจาค  ๓๑๖ บาท  (ขึ้นชมพร้อมวิทยากรและรับน้ำสมุนไพร ๑ แก้ว) 

๒. ร่วมบริจาค  ๙๑๖ บาท  (ขึ้นชมพร้อมวิทยากรพร้อม รับชุดน้ำชาที่ร้านน้ำชาพระราชนิเวศน์ฯ ๑ ชุด)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๓๒-๕๐๘ ๔๔๔ 

สามารถ walk in เข้าชมได้ตามวัน/เวลาที่ประกาศในโพสต์

วันที่สร้าง : 21 กันยายน 2566

0

แบ่งปัน

01 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566