คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

โปรโมชั่นทั้งหมด

 1. หน้าแรก
 2.    >   โปรโมชั่นทั้งหมด
 3.    >   บัตรเดียว เที่ยวทุกที่

บัตรเดียว เที่ยวทุกที่

21 ก.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2566

480 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

บัตรเดียว เที่ยวทุกที่


แคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ จากการผนึกกำลังของรัฐวิสาหกิจ


เริ่มเปิดจองบัตรแล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2568


ราคาบัตรใบละ 199 บาท / 2 ท่าน


ใช้รับสิทธิ์เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมการเข้าเยี่ยมชมสถานที่และการใช้บริการอื่นๆ


 


ตามเงื่อนไขการใช้บัตรที่กำหนด โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 


สถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการฯ 14 แห่ง ได้แก่


1. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  • ส่วนลด 50% สำหรับค่าเข้าเยี่ยมชมสวน (สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย)

 • ส่วนลด 30% สำหรับค่าเข้าเยี่ยมชมสวน (สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ)


ส่วนค่าธรรมเนียมยานพาหนะเก็บในอัตราปกติ • ส่วนลด 5% สำหรับซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึกของ อ.ส.พ. (ที่ร่วมรายการ)

 • ส่วนลด 10 บาท สำหรับค่าเครื่องดื่มขององค์การฯ ที่ร่วมรายการ


2. สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง • ส่วนลด 30% สำหรับค่าบริการเช่าเรือคายัก

 • ส่วนลด 30% สำหรับค่าบริการเช่าเรือยนต์


3. สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริฯ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก • ส่วนลด 20% สำหรับค่าเช่าเต็นท์

 • ส่วนลด 20% สำหรับค่าเช่าที่พัก/บ้านพัก


4. สวนป่าบ้านวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ • ส่วนลด 30% สำหรับค่าที่พัก


5. สวนป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ • ส่วนลด 30% สำหรับค่าที่พัก


6. สวนป่าแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก • ส่วนลด 30% สำหรับค่าที่พัก 


7.  สวนป่าเขากระยาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก • ส่วนลด 30% สำหรับค่าที่พัก


8. สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ดังนี้ • ส่วนลด 50 % สำหรับการเข้าชมกิจกรรมสาธิตห้องเรียนของช้าง(การแสดงช้าง)

 • ส่วนลด 50 % สำหรับภาพวาดศิลปินช้าง

 • ส่วนลด 30 % สำหรับบ้านพัก ห้องพัก

 • ส่วนลด 30 % สำหรับกิจกรรมนั่งช้างชมธรรมชาติ(นั่งแหย่ง)

 • ส่วนลด 15 % สำหรับผลิตภัณฑ์จากกระดาษมูลช้าง

 • ส่วนลด 10 % สำหรับค่าอาหาร ณ ครัวช้างไทย


9. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี • ส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์ (ชาวไทยและชาวต่างประเทศ)


10. สวนสัตว์เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ • ส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์ (ชาวไทยและชาวต่างประเทศ)


11. สวนสัตว์นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา • ส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์ (ชาวไทยและชาวต่างประเทศ)


12. สวนสัตว์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา • ส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์ (ชาวไทยและชาวต่างประเทศ)


13. สวนสัตว์อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี • ส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์ (ชาวไทยและชาวต่างประเทศ)


14. สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น • ส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชม สวนสัตว์ (ชาวไทยและชาวต่างประเทศ)


 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งจองบัตรล่วงหน้าได้ที่ 


โทรศัพท์ :  081-716 9813 , 053-114 633


Facebook : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ https://www.facebook.com/qsbgcm

วันที่สร้าง : 21 กันยายน 2566

0

แบ่งปัน