คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ข่าวสาร

  1. หน้าแรก
  2.    >   ข่าวสารทั้งหมด
  3.    >   ขอนแก่น เดินหน้าสร้างแลนด์มาร์คแห่งการเรียนรู้

ขอนแก่น เดินหน้าสร้างแลนด์มาร์คแห่งการเรียนรู้

08 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

180 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอนแก่น เดินหน้าสร้างแลนด์มาร์คแห่งการเรียนรู้ 

‘นำอดีตมารับใช้ปัจจุบัน…สร้างสรรค์อนาคต’ การขับเคลื่อนให้เยาวชนเข้าถึงองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ 

ผ่านแหล่งเรียนรู้ที่มีศักยภาพ เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเมือง

 

โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น ให้บริการกว่า 20 ปี ก็ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา รูปแบบ ประเด็น วิธีการนำเสนอ จำเป็นต้องปรับให้สอดรับกับยุคสมัย

สร้างแลนด์มาร์คใหม่ให้เป็นหมุดหมายนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจเมือง

 

เทศบาลนครขอนแก่น จับมือ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จัดสร้างโฮงมูนมังเมืองแห่งใหม่ มีแผนให้เสร็จภายใน 5 ปี

เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ที่มีชีวิตตามมาตรฐานสากล

วันที่สร้าง : 16 กันยายน 2566

0

แบ่งปัน