คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรม "ออกรส"
กิจกรรมปี 2566

01 ก.ย. 2566

02 ก.ย. 2566

กิจกรรม "ออกรส"

534 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ชวนล้อมวงสนทนาพร้อมชิมอาหารแบบเอ็กซ์คลูซีฟในกิจกรรม 

"ออกรส" โดย อนุสรณ์ ติปยานนท์

ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับผลงาน "อาหารท่านผู้หญิง เปลี่ยน/เปลี่ยน อาหารท่านผู้หญิง" 

จากโครงการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 21

 

และร่วมชิมอาหารที่คัดสรรและปรุงโดย เชฟแคร์ ณัฐธิดา สุวรรณพัฒน์ 

ผู้สนใจเรียนรู้ศึกษาอาหารไทยพื้นบ้าน และวัตถุดิบที่มีตามท้องถิ่น 

โดยเฉพาะชายฝั่งทะเลภาคใต้

 

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 กิจกรรมเริ่มเวลา 13.30 น.

ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

 

กิจกรรมมีค่าใช้จ่าย 500 บาทต่อท่าน *จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม*

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางข้อความเพจ ART CENTRE, SILPAKORN UNIVERSITY

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 21

วันที่สร้าง : 01 กันยายน 2566

0

แบ่งปัน

01 ก.ย. 2566 - 02 ก.ย. 2566

เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-221 3841 / 02-623 6155 ต่อ 11418, 11419

โทรสาร :