คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ข่าวสาร

  1. หน้าแรก
  2.    >   ข่าวสารทั้งหมด
  3.    >   คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พร้อมเปิดให้บริการ

คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พร้อมเปิดให้บริการ

01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

256 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี พร้อมเปิดให้บริการแก่นักศึกษา นักวิจัย และประชาชน

เพื่อเข้าศึกษาโบราณวัตถุอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 19 กันยายน 2566 ซึ่งตรงกับวันพิพิธภัณฑ์ไทย

โดยจะให้บริการศึกษาค้นคว้าในห้องฐานข้อมูลโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ห้องสมุด และแพลตฟอร์มออนไลน์

ผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการได้ในพื้นที่บริการทั่วไป ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งคือการศึกษาโบราณวัตถุแบบเฉพาะ

ซึ่งต้องแจ้งขออนุญาตเข้าศึกษาในพื้นที่ชั้นในโดยการดูแลของเจ้าหน้าที่

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมบรรยากาศห้องคลังโบราณวัตถุและโบราณวัตถุชิ้นสำคัญในมุมมอง 360 องศา

แบบเสมือนจริงเบื้องต้นผ่านทางแอพพลิเคชั่น Virtual Smart Museum และระบบนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ผ่านแอพพลิเคชั่น FADiscovery

 

ติดต่อสอบถามได้ทาง เพจ National Museum Storage : คลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

อีเมล์ registraonm@gmail.com หรือ โทร. 02 902 7835

วันที่สร้าง : 01 กันยายน 2566

0

แบ่งปัน