คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   Museum Live ชวนเที่ยวงาน "แสง สี สิงห์"
กิจกรรมปี 2566

17 ส.ค. 2566

18 ส.ค. 2566

Museum Live ชวนเที่ยวงาน "แสง สี สิงห์"

518 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

Museum Live ชวนเที่ยวงาน "แสง สี สิงห์" Let's Glow Singburi

วันที่ 18 สิงหาคม 66 เวลา 14.30 - 15.30 น. ณ มิวเซียมสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

 

โดย

คุณวัชรินทร์ เรืองฤทธิ์กูล (ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี)

คุณเสรี ยอดระยับ (รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี)

วันที่สร้าง : 17 สิงหาคม 2566

0

แบ่งปัน

17 ส.ค. 2566 - 18 ส.ค. 2566

ถนนวิไลจิตต์
ตำบลบางพุทรา
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

โทรศัพท์ : 036 – 699 388

โทรสาร :