คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ข่าวสาร

  1. หน้าแรก
  2.    >   ข่าวสารทั้งหมด
  3.    >   Museum Studies

Museum Studies

06 กรกฎาคม 2566 - 24 กรกฎาคม 2566

431 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนมาเรียน หลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาพิพิธภัณฑศึกษา หลักสูตรใหม่ ปี 2566

หลักสูตรแรก และ หลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่ประสาทปริญญาโท ด้านพิพิธภัณฑศึกษา 

เรียนรู้การปฏิบัติควบคู่กับทฤษฎี มีการฝึกงานในพิพิธภัณฑสถาน และภาคสนาม

 

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 24 กรกฎาคม 2566

สมัครได้ที่ https://forms.gle/cTks7Xy7nxiu5dJK7

เอกสารแนะนำหลักสูตรhttps://shorturl.asia/9pbCc

ประธานหลักสูตร 086-898-8988

Facebook page: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิพิธภัณฑศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่สร้าง : 06 กรกฎาคม 2566

1

แบ่งปัน