คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   รำลึกวันภาษาไทยแห่งชาติ : สมุดไทยภูมิปัญญาไทย
กิจกรรมปี 2566

05 ก.ค. 2566

31 ก.ค. 2566

รำลึกวันภาษาไทยแห่งชาติ : สมุดไทยภูมิปัญญาไทย

513 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เชิญชมนิทรรศการหมุนเวียน Object of the Month

วัตถุจากคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี  

ประจำเดือนกรกฎาคม ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2566

พบกับ “รำลึกวันภาษาไทยแห่งชาติ : สมุดไทยภูมิปัญญาไทย”

ณ ห้องโถงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://me-qr.com/FRYp3rMx

 

เปิดให้บริการวันพุธ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

(ปิดวันจันทร์ - อังคาร)

ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 0 3553 5330

วันที่สร้าง : 05 กรกฎาคม 2566

0

แบ่งปัน

05 ก.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566

เลขที่ 186/1 ศูนย์ราชการกรมศิลปากร ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท
ตำบลสนามชัย
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โทรศัพท์ : 035-535 330 / 035-536 100-1

โทรสาร : 035-535 330 / 035-536 100-1