คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “ผีตาโม่ไทหล่ม”
กิจกรรมปี 2566

03 ก.ค. 2566

16 ก.ค. 2566

ประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “ผีตาโม่ไทหล่ม”

583 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “ผีตาโม่ไทหล่ม”

ภายใต้โครงการ เพชบุระ เมืองศิลปะร่วมสมัย ถิ่นไทหล่ม(Phechabura City of Contemporary Art)

วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

การประกวดแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ

  • ระดับช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑ - ป.๓)
  • ระดับช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔ - ป.๖)
  • ระดับช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ - ม.๓)
  • ระดับช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๔ - ม.๖)

ผู้เข้าร่วมประกวดและผู้ควบคุม จะได้รับเกียรติบัตรทุกท่าน

ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันมาให้พร้อม ยกเว้นกระดาษ

 

กรอกข้อมูลใบสมัครใน Google From 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBt8er_oAJTE9jOZ8Bout_BB7LbklbtcwUyegc03poERJtYA/viewform?usp=sharing

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ครูโจ้ ๐๘๑ ๒๘๓ ๓๒๕๔

วันที่สร้าง : 03 กรกฎาคม 2566

0

แบ่งปัน

03 ก.ค. 2566 - 16 ก.ค. 2566

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์หลังเก่า ถนนเพชรเจริญ
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

โทรศัพท์ : 056-721 523

โทรสาร : 056-711 475 ต่อ 112