คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “มารทะนงสงคราม”
กิจกรรมปี 2566

19 ส.ค. 2566

26 ส.ค. 2566

โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “มารทะนงสงคราม”

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี

620 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

ขอเชิญชม โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “มารทะนงสงคราม”

 

วันเสาร์ที่ ๑๙ และ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี

 

นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต

กำกับการแสดงโดย ปกรณ์ พรพิสุทธิ์

อำนวยการแสดงโดย ลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

 

บัตรราคา ๘๐๖๐๔๐ บาท

เริ่มจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ณ ห้องจำหน่ายบัตรโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) 

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๓ ๕๑๑๒๐ ๓๕๕๓ ๕๑๑๔ และ ๐ ๓๕๕๓ ๕๑๑๖

วันที่สร้าง : 30 มิถุนายน 2566

0

แบ่งปัน

19 ส.ค. 2566 - 26 ส.ค. 2566