คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   ประกวดเรียงความ
กิจกรรมปี 2566

19 มิ.ย. 2566

31 ก.ค. 2566

ประกวดเรียงความ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

791 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญส่งผลงานเรียงความเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาในความคิดของฉัน”

 

ระเภทการประกวด

 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

กติกาการประกวด

1.ผู้ส่งผลงานต้องเขียนเรียงความด้วยลายมือตัวบรรจงสวยงาม 

ในหัวข้อ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาในความคิดของฉัน” ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://botany.wu.ac.th/?page_id=37534

หรือ https://drive.google.com/.../1qzTr8Q938dvAkbazEZeqCaWdNG0...

2.ผลงานที่จะนํามาประกวดจะต้องไม่เคยผ่านการประกวดหรือผ่านการแสดง

และลอกเลียนแบบผู้ใด

3.ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องแนบหนังสือรับการรับรองจากครูประจําชั้นหรือ

หัวหน้าสถานศึกษา ว่าเป็นผลงานของนักเรียนจริง

4.ผู้ที่ส่งผลงานเรียงความเข้าประกวดและอนุญาตให้มีการเผยแพร่เรียงความ

“พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาในความคิดของฉัน” ที่ส่งเข้ามาร่วมประกวดได้

5.เรียงความที่ส่งเข้าประกวดทุกเรื่องถือเป็นลิขสิทธิ์ของ

อุทยานพฤกศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

6.ส่งผลงานเรียงความด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ 

สำนักงานอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา

จ.นครศรีธรรมราช 80160 เปิดรับผลงานเรียงความจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

7.ประกาศผลการตัดสินเรียงความในวันที่ 15 สิงหาคม 2566

ทาง facebook page พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

และผ่านทางเว็บไซต์ https://botany.wu.ac.th/?page_id=37534

 

เกณฑ์การตัดสิน

 1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (40 คะแนน)
 2. การสื่อเนื้อหาที่ชัดเจนในเรื่องที่กําหนด (40 คะแนน)
 3. ความถูกต้องตามหลักการเขียนเรียงความ การสะกดคำ และการใช้ภาษา (20 คะแนน)
 4. คําตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นข้อยุติเด็ดขาด

 

รางวัลการประกวด

ผู้ชนะการประกวดทั้ง 2 ระดับ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย)

จะได้รับเงินรางวัลดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

การรับรางวัล

จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความในที่ประชุมบริหาร

ประจำเดือนกันยายน 2566 วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.00 - 13.30 น.

ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณสายฝน จิตนุพงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 0-7547-6115 , 081-9700773 

วันที่สร้าง : 19 มิถุนายน 2566

0

แบ่งปัน

19 มิ.ย. 2566 - 31 ก.ค. 2566