คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ “Hydro Floating Solar Hybrid”
กิจกรรมปี 2566

02 มิ.ย. 2566

26 มิ.ย. 2566

นิทรรศการ “Hydro Floating Solar Hybrid”

518 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เชิญชมนิทรรศการที่จะพาทุกคนไปรู้จักและเรียนรู้ ร่วมค้นหาคำตอบเกี่ยวกับ

ที่สุดของพลังงานไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม “Hydro Floating Solar Hybrid” 

ที่ กฟผ. มุ่งผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ 

ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เพื่อผลักดันให้ประเทศไทย

บรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ 

ให้ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้อย่างยั่งยืน

 

จัดแสดงในระหว่างวันที่ 1-26 มิถุนายน 2566

ณ อาคารสื่อนิทรรศการ โซน 3 : นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน 

 

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน

เปิดให้เข้าชมฟรี วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและจองรอบการเข้าชม

โทร 053-037-088

Inbox page ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน

วันที่สร้าง : 02 มิถุนายน 2566

0

แบ่งปัน

02 มิ.ย. 2566 - 26 มิ.ย. 2566

สถานีพลังงานแสงอาทิตย์สันกำแพง เลขที่ 7/1 หมู่ 2
ตำบลบ้านสหกรณ์
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053-037-088

โทรสาร :