คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   Talk and Tour “ผึ้ง – พา – ผูก – พรรณ”
กิจกรรมปี 2566

29 พ.ค. 2566

02 มิ.ย. 2566

Talk and Tour “ผึ้ง – พา – ผูก – พรรณ”

251 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม Talk and Tour

เพื่อการพัฒนา "พื้นที่สีเขียว" เมืองเก่าเชียงใหม่ ในหัวข้อ “ผึ้ง – พา – ผูก – พรรณ” 

ร่วมรับฟังการบรรยายจาก

  • อาจารย์วรงค์ วงศ์ลังกา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คุณสาวิตรี ศรีสะอาด : รุกขกร Baby Team and Baby Tree

ผู้ประสานงานกลุ่ม เขียว สวย หอม และ หมอต้นไม้ 

พร้อมไปออกสำรวจศึกษาพื้นที่สีเขียวภายในเมืองเก่าเชียงใหม่ด้วยกัน

 

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 8:30 น. - 14.30 น. 

ณ ศูนย์ฟื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่ (ภายในหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่) 

ผู้สนใจสามารถสแกน QR CODE หรือคลิก https://forms.gle/owv56Upgcpydni848

เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม รับจำนวน 50 ท่านไม่เสียค่าใช้จ่าย 

(กรุณารอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

ศูนย์มรดกเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่

โทร 0-5321-7793, 0-5321-9833 อีเมล cmcityart@gmail.com

วันที่สร้าง : 19 พฤษภาคม 2566

0

แบ่งปัน

29 พ.ค. 2566 - 02 มิ.ย. 2566

หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ถนนพระปกเกล้า
ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053 - 217 793

โทรสาร : 053 - 217 793