คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   อาสาสมัครเครือข่ายโบราณคดีใต้น้ำ
กิจกรรมปี 2566

10 พ.ค. 2566

14 พ.ค. 2566

อาสาสมัครเครือข่ายโบราณคดีใต้น้ำ

570 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กองโบราณคดีใต้น้ำ กรมศิลปากร ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ

"อาสาสมัครเครือข่ายโบราณคดีใต้น้ำ" (โดยคัดเลือกผู้ร่วมอบรม จำนวน 18 คน จากผู้สมัครทั้งหมด)

 

ปิดรับสมัคร: 14 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อ: 16 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมจัดวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566

ณ สำนักงานกองโบราณคดีใต้น้ำ จังหวัดจันทบุรี และแหล่งดำน้ำหินบอยเซ็น จ.จันทบุรี

 

ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับการขึ้นบัญชี

เป็นเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ(อส.มศ.)

  • มีบัตรประจำตัว
  • มีสิทธิเข้าชมแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากร ฟรี
  • การเข้าร่วมกิจกรรม อส.มศ.ในอนาคต

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย สุขภาพแข็งแรง มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

2) มีความสนใจในเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ำ

3) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกผ่าน Google Forms

ตามลิงค์นี้ได้เลย (https://forms.gle/jRMbwSWuFLYa4bQC9)

วันที่สร้าง : 10 พฤษภาคม 2566

0

แบ่งปัน

10 พ.ค. 2566 - 14 พ.ค. 2566

80 หมู่ 8 ค่ายเนินวง
ตำบลบางกะจะ
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

โทรศัพท์ : 039-391236

โทรสาร : 039-391237