คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรมนับนก
กิจกรรมปี 2566

10 พ.ค. 2566

13 พ.ค. 2566

กิจกรรมนับนก

ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง

139 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ปิดพื้นที่ให้นักดูนกได้เข้ามาทำกิจกรรมนับนก

ในวันนับนกโลก (Global Big Day) 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.00-18.00 .

เป็นวันที่นักดูนกทั่วโลกพร้อมใจกันออกมาสำรวจนกให้ได้มากที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง

และส่งข้อมูลเพื่อเก็บสถิติบนฐานข้อมูลออนไลน์ eBird (http://ebird.org/)

 

สามารถ Walk in เข้าร่วมกิจกรรมได้เลย และ อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ดูนกมาให้พร้อม 

หมายเหตุ: ในพื้นที่ศูนย์ฯ ไม่มีร้านอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายให้แก่ผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรม

 

ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ปตท. 

เปิดให้บริการเยี่ยมชมโดยการจองเท่านั้น เฉพาะวันอังคาร - พฤหัสบดี วันละ 2 รอบ

รอบเช้า : 09.00 - 11.00 น. และ รอบบ่าย : 13.30 - 15.30 น. 

 

สามารถตรวจสอบวัน/เวลา/รอบที่ว่างได้ด้วยตนเอง

ผ่านเว็บไซต์ https://learningcenter.pttreforestation.com/center/2/booking

(ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 09 8283 1857

วันที่สร้าง : 10 พฤษภาคม 2566

0

แบ่งปัน

10 พ.ค. 2566 - 13 พ.ค. 2566