คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ข่าวสาร

  1. หน้าแรก
  2.    >   ข่าวสารทั้งหมด
  3.    >   งานเสวนา Peranakan Phuket – Penang Sharing

งานเสวนา Peranakan Phuket – Penang Sharing

17 มีนาคม 2566 - 25 มีนาคม 2566

1072 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

16 มีนาคม 2566: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต มิวเซียมภูเก็ต, พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ จัดงานเสวนา Peranakan Phuket – Penang Sharing เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับเครือข่ายด้านวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้จากเมืองปีนัง รวมถึงแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ เชื่อมโยงองค์ความรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมเปอรานากัน จากผู้เชี่ยวชาญทั้งสองเมือง โดยมี คุณสุขุมาล ผดุงศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) และ คุณสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมเป็นแกนนำชวนภาคีเครือข่ายเปิดมุมมองแลกเปลี่ยนองค์ความร่วมรู้ร่วมกัน ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์มนัส ชัยสวัสดิ์ ชั้น 1 อาคาร 3  คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 

รายชื่อวิทยากรจากภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรมมีดังนี้ (1) ดร. แอง มิง ชี ผู้จัดการทั่วไป เมืองมรดกโลกจอร์จทาวน์ (2) คุณลิลเลี่ยน ต็อง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เปรานากันของปีนัง และเป็นประธานกลุ่มเปรานากัน บาบ๋า หยาหยา ปินัง (ชาวจีนเชื้อสายมลายู) และ (3) คุณฤดี ภูมิภูถาวร นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภูเก็ต 

 

วันที่สร้าง : 17 มีนาคม 2566

0

แบ่งปัน