คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   Day Camp ค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1 วัน สำหรับเด็ก
กิจกรรมปี 2566

20 มี.ค. 2566

05 เม.ย. 2566

Day Camp ค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1 วัน สำหรับเด็ก

878 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เปิดรับสมัคร Day Camp ค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1 วัน สำหรับเด็ก 

เดือนมีนาคม - เมษายน 2566 รับเกียรติบัตรเมื่อครบหลักสูตร

จำกัด 40 คน/วัน (สมัครล่วงหน้าเท่านั้น)

 

ค่าย World Water Day (ป.4-6)

รู้จักกับที่มาและความสำคัญของน้ำ เรียนรู้กระบวนการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สนุกกับการนำเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์น้ำ

  • ครั้งที่ 1 : วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-16.30 น.
  • ครั้งที่ 2 : วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-16.30 น.

 

ค่าย The Stars (ป.1-3)

เรียนรู้การกำเนิดดวงดาวและระบบสุริยะ ดูดาวด้วยวิธีที่ถูกต้องผ่านแผนที่ดาว

ที่ประดิษฐ์ด้วยตัวเอง และทำสิ่งประดิษฐ์ตามราศีเดือนเกิดของตนเอง

  • ครั้งที่ 1 : วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-16.30 น.
  • ครั้งที่ 2 : วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-16.30 น.

 

ค่าย Robot Creator (ป.4-6)

รู้จักกระบวนการพัฒนานวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ สนุกกับการ Coding ขั้นพื้นฐาน

ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

  • ครั้งที่ 1 : วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 10.00-16.30 น.
  • ครั้งที่ 2 : วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 10.00-16.30 น.

 

ครั้งที่ 1 และ 2 มีกิจกรรมเหมือนกันทุกประการ โปรดเลือกวันที่สะดวกเพียง 1 วัน

ค่าใช้จ่าย 700 บาท/คน/ค่าย/ครั้ง (สมาชิก NSM ลด 10%)

ดูรายละเอียด กำหนดการ และการสมัคร คลิก https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/44765

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103

 

NSM Science Square @ The Street Ratchada

ชั้น 5 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพ 

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9970

วันที่สร้าง : 16 มีนาคม 2566

0

แบ่งปัน

20 มี.ค. 2566 - 05 เม.ย. 2566

10:00 - 19:00

เลขที่ 139 อาคารศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-577 9970 และ 02-121 1861

โทรสาร : 02-121 1860