คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   สัมมนาวิชา NAGA Soft Power
กิจกรรมปี 2566

16 ก.พ. 2566

17 ก.พ. 2566

สัมมนาวิชา NAGA Soft Power

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

554 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการด้านวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ 

ในหัวข้อเรื่อง NAGA Soft Power “นาค ทุนทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”

  • NAGA นาคตำนานประจำชาติ
  • Soft นุ่มนวลอ่อนหวานสำแดงศิลป์
  • Power ผสานศิลปกรรมมากคุณค่าสร้างสรรค์เศรษฐกิจ

 

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมอาคารพุทธศิลป์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

สามารถเข้าร่วมโครงการสัมมนา 2 ช่องทาง

1. สัมมนาช่องทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom  

2. ร่วมกิจกรรมในพื้นที่ ณ ห้องประชุมอาคารพุทธศิลป์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามลิ้งค์นี้ https://forms.gle/ggEfA14n4LhN7Twz6

วันที่สร้าง : 14 กุมภาพันธ์ 2566

0

แบ่งปัน

16 ก.พ. 2566 - 17 ก.พ. 2566