คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   TREASURES of the Universe
กิจกรรมปี 2566

475 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา

ขอเชิญชมภาพยนตร์ประจำเดือนแห่งความรัก กุมภาพันธ์ 2566

TREASURES of the Universe” ความสวยงามในเอกภพ

 

รอบฉายท้องฟ้าจำลอง 

  • วันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 11.00 น. / 15.00 น. / 17.00 น.(เฉพาะวันเสาร์)

ค่าเข้าชม

  • ผู้ใหญ่ 50 บาท / นักเรียน นักศึกษา 30 บาท (โปรดแสดงบัตร)

 

นิทรรศการดาราศาสตร์ 

เปิดให้เข้าชม วันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

เข้าชมเป็นหมู่คณะ สำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 086-429 1489 

หรือมาซื้อบัตรก่อนรอบฉาย 1 ชั่วโมง

วันที่สร้าง : 08 กุมภาพันธ์ 2566

0

แบ่งปัน

08 ก.พ. 2566 - 28 ก.พ. 2566

ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย
ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ : 086-429 1489

โทรสาร :